• اسلایدر صفحه نخست

Loading

مرکز آموزش نیروی انسانی پرتو ایده‌های نقره‌ای

اطلاعات پایه

مرکز آموزش نیروی انسانی پرتو ایده‌های نقره‌ای

  • سرمایه گذار
  • آموزشی
  • تبلیغات
  • مشاوره

ابتدای خیابان زنجان شمالی، بن بست امین، پلاک 17، طبقه سوم

5 - 10 نفر

http://www.pin.org.ir

مالکیت

۱۵ آبان ۱۳۹۵

سهامداران حقیقی

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران
  • خاورمیانه

کلیه نیروهای انسانی شاغل در بخش‌های خصوصی و دولتی

صلاحیت ارجاع کار
گواهینامه تأیید صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران